”Medmänniska” – Linus Brengesjö

Trettonde söndagen efter trefaldighet: ”Medmänniskan”, Jer 38:7–13, Rom 12:16–21, Matt 7:12.

Av: Linus Brengesjö

Allt vad ni vill att människor­na skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad la­gen och pro­fe­ter­na säger.
Matt 7:12