Det var på riktigt. Det är på riktigt!

Predikan på Första söndagen efter Trettondagen 2018 i S:t Peters kyrka över Matt 3:13–17 Sune Fahlgren Introduktion – Det var på riktigt. Jesus kände igen sin himmelske faders kärlek i den intensiva väckelserörelsen kring profeten Johannes, Döparen. Det var på riktigt. Jesus förde också vidare samma budskap som kusinen Johannes:...

Föreläsning av Larsåke W Persson

Hur hel kan man bli som människa — och kristen? Föreläsning om livets möjligheter och begränsningar, med utgångspunkt i boken Hur hel kan man bli? Missade du föreläsning av Larsåke W Persson i den första av tre själavårdskvällar så finns den att lyssna till här. Det är endast en ljudinspelning. Under...

”Medmänniska” – Linus Brengesjö

Trettonde söndagen efter trefaldighet: ”Medmänniskan”, Jer 38:7–13, Rom 12:16–21, Matt 7:12. Av: Linus Brengesjö Allt vad ni vill att människor­na skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad la­gen och pro­fe­ter­na säger. Matt 7:12  

Friheten i Kristus

Predikan i S:t Peters kyrka den 3 september 2017 Mark 2:23–28 Sune Fahlgren En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sade fariseerna till honom: ”Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?”. Han svarade: ”Har ni aldrig läst vad...

Predikan Kyndelsmässodagen – Sune Fahlgren

Introduktion – Vilken intressant berättelse och vilka intressanta liknelser vi har lyssnat till! Båda dessa bibeltexter är mycket aktuella och värda ett närmare studium. Det är framför allt människorna som vi möter i dessa bibeltexter som gör ”himmelriket”, Guds rike, så utmanande och konkret. De båda föräldrarna Josef och Maria...

”Samhällsansvar” – David Lund

5 Mosebok. Hur bra koll har man på den egentligen? I formen är 5 Mosebok ett tal eller en predikan till det israeliska folket. Många av de lagar som återges i andra mosebok återkommer här med inslag av några olika varianter. När det gäller budskapet i 5 Mosebok är ett...