Bibel & Brunch

Vi träffas en gång i månaden till Bibel och Brunch! Vi börjar med den läckra brunchen för att sedan lyssna till ett kort föredrag om det aktuella temat, sedan samtalar vi i mindre grupper över det vi har hört.