”Livsnära samtal”

Att dela livet
Det är djupt mänskligt att få berätta om sitt liv och bli lyssnad till. Ju äldre vi blir desto viktigare blir samtalet.

I ”Livsnära samtal” vill vi höra om Ditt liv – de livserfarenheter Du vill dela med Dig av. Allt Du upplevt som betydelsefullt är betydelsefullt för oss. Givetvis bestämmer Du själv vad Du vill dela med Dig av.

”Livsnära samtal” betyder att vi möts i en liten grupp och samtalar om det som är personligt och nära – och som vi vill dela med oss av.

Vad samtalar vi om?
När vi träffas första gången gör vi en överenskommelse om att det som sägs under träffarna stannar inom gruppen.

Utifrån olika teman möts vi vid tio tillfällen för att ”dela livet” med varandra. Vid varje tillfälle utgår vi ifrån ett tema: barndomen, skoltiden, ungdomstiden och vuxenlivet. Till de sista tillfällena bestämmer vi tillsammans teman som vi ytterligare vill belysa och samtala om.

”Livsnära samtal” har för många inneburit att de fått ett mer innehållsrikt liv med nya vänner i en gemenskap där man delar såväl sorg som glädje.

I februari 2024 kommer vi att dra igång med ett samtalsgrupp tillsammans med vår grannförsamling Adolf Fredrik.  Om Du är intresserad att delta kontakta Pastor Jenny 070 306 6346.