Musik & Kultur

Orgelkonsert i
höstens tid

LÖRDAG 10 OKTOBER 18.00

Sebastian Johansson
spelar musik av Oskar Lindberg,
Gustaf Hägg, Michael Waldenby,
Otto Olsson m fl.
Orgelkonsert i
höstens tid

EN T R É 1 0 0 K R
Max 5 0 b i l j e t e r .
M ö j l i g h e t a t t b o k a b i l j e t t :
s k r i v t i l l r u t h@s t p e t e r s k y r k a . s e