Att tända ljus

Varför ges möjligheten att tända ett ljus i S:t Peters kyrkas ljusbärare?

Ljuset har en stark symbolisk betydelse. I en av Bibelns psalmer står det om Gud: ”Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus” (Ps 36:10). Jesus säger om sig själv: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha världens ljus” (Joh 8:12).

Ibland kan det vara svårt att hitta ord när vi vill be. Vi kanske är så uppfyllda av sorg och förtvivlan eller av glädje så det är svårt att formulera vad vi känner. Då kan det vara skönt att få tända ett ljus och veta att Gud hör varje suck och varje tanke som vi tänker. Ljusets låga får vara vår ordlösa bön till Gud. Bönen kan gälla något i vårt eget liv eller någon annan person.

Andra tänder ljus när de känner tacksamhet. Ljusen som då tänds kan representera någon eller något som gör vår värld meningsfull och vacker.

Vi har en ljusbärare i St Peters kyrka för bön och tacksamhet. Den är utformad som en jordglob för att påminna om hela mänskligheten. I mitten brinner kristusljuset, som en symbol för det ljus som lyser i mörkret och som mörkret inte övervunnit (Joh 1:5). Du kan tända ditt böneljus på kristusljuset. Ljusgloben ger ofta en känsla av att man inte är ensam i sin ensamhet, eller i sin glädje!

Vår ljusbärare påminner oss också om Jesu ord till sina lärjungar i alla tider och på alla platser: ”Ni är världens ljus. Låt ert ljus lysa” (Matt 5:14). När vi tänder ljus i ljusbäraren får vi också överlåta oss till Gud och bli sända ut i världen som ljusbärare.

Här är två böner som du kan be vid ljusbäraren i vår kyrka:

Överlåtelsebön

Jesus Kristus, du som är det sanna ljuset,
kom in i mitt liv.
Du som kommer för att rädda oss från mörkret,
kom in i mitt mörker.
Du som är världens ljus,
kom in i min värld.
Amen.

Tackbön

Gud, vår skapare, tack för det ljus som ger oss liv.
Jesus, vår försonare, tack för ditt liv som besegrar döden.
Heliga Ande, tack för den helighet du tänder i oss.
Amen.