Den fysiska tillgängligheten till S:t Peters kyrka

Sedan 2010 ska offentliga byggnader vara tillgängliga för alla. Fysisk tillgänglighet är viktigt. Därför vill vi informera om att möjligheten att ta sig upp till kyrksalen i S:t Peters kyrka är begränsad i dagsläget. Den hiss som finns från gatuplanet upp till kyrksalen är relativt smal (100 x 58 cm).

Vi arbetar med att förbättra tillgängligheten, bland annat för dem med funktionsvariationer som kräver permobil. Vi beklagar det begränsade tillgänglighet i väntan på en lösning.