Historien om tornuret i S:t Peters kyrka

Vår kyrka har ett tornur med tre urtavlor som 1901 tillverkades i Linderoths urfabrik på Drottninggatan 28. På Gripsholms slott finns ett likadant ur som det i vår kyrka, tillverkat samma år. Skillnaden är att vår klocka numera har en motor som drar upp den, men på Gripsholms slott sker...