Rapport från SIRA-skolan i Betlehem och Jeriko

Här kan du läsa om både föräldrakurser och firandet av Alla hjärtans dag på de skolor som S:t Peters församling stöder. SIRA-skolorna jobbar med barn som har läs- och skrivsvårigheter. I nuläget är skolorna stängda på grund av corona-pandemin. Utmaningen hanteras med digitala medel, som här i Sverige.

BIDRAG FRÅN LÄNGMANSKA KULTURFONDEN

St Peters församling har från Längmanska kulturfonden beviljats ett bidrag på 20 000 kronor till omkostnader för programverksamhet i samband med återinvigningen av den unika Walcker-orgeln. Pengarna har använts till annonsering i Vasastan Direkt av psalmsångskvällen, orgelmaraton och orgelkonserter samt till kostnader för tryckning av programblad.