SIRA-bladet Maj 2021

DESSA BARN BÖR FÅ VÄXA UPP I FRED! Här finns maj månads nyhetsblad från SIRA-skolorna det helig landet som S:t Peters församlingen stöder. Nyhetsbladet är fullspäckat med många berättelser om skolornas elever i Jeriko och Betlehem. Läs brevet och ta med Israel och Palestina i dina tankar och böner. Må...