Det var på riktigt. Det är på riktigt!

Predikan på Första söndagen efter Trettondagen 2018 i S:t Peters kyrka över Matt 3:13–17 Sune Fahlgren Introduktion – Det var på riktigt. Jesus kände igen sin himmelske faders kärlek i den intensiva väckelserörelsen kring profeten Johannes, Döparen. Det var på riktigt. Jesus förde också vidare samma budskap som kusinen Johannes:...

Föreläsning av Larsåke W Persson

Hur hel kan man bli som människa — och kristen? Föreläsning om livets möjligheter och begränsningar, med utgångspunkt i boken Hur hel kan man bli? Missade du föreläsning av Larsåke W Persson i den första av tre själavårdskvällar så finns den att lyssna till här. Det är endast en ljudinspelning. Under...

”Medmänniska” – Linus Brengesjö

Trettonde söndagen efter trefaldighet: ”Medmänniskan”, Jer 38:7–13, Rom 12:16–21, Matt 7:12. Av: Linus Brengesjö Allt vad ni vill att människor­na skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad la­gen och pro­fe­ter­na säger. Matt 7:12  

Friheten i Kristus

Predikan i S:t Peters kyrka den 3 september 2017 Mark 2:23–28 Sune Fahlgren En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sade fariseerna till honom: ”Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?”. Han svarade: ”Har ni aldrig läst vad...

Predikan Kyndelsmässodagen – Sune Fahlgren

Introduktion – Vilken intressant berättelse och vilka intressanta liknelser vi har lyssnat till! Båda dessa bibeltexter är mycket aktuella och värda ett närmare studium. Det är framför allt människorna som vi möter i dessa bibeltexter som gör ”himmelriket”, Guds rike, så utmanande och konkret. De båda föräldrarna Josef och Maria...

”Samhällsansvar” – David Lund

5 Mosebok. Hur bra koll har man på den egentligen? I formen är 5 Mosebok ett tal eller en predikan till det israeliska folket. Många av de lagar som återges i andra mosebok återkommer här med inslag av några olika varianter. När det gäller budskapet i 5 Mosebok är ett...

Våra liv formas av det vi älskar

Det är kaos i trafiken och vid huvudentrén har polis tillkallats för att säkerställa ordningen. Det är den 12 november 2015 och över 60 000 människor har begett sig till Solna. Kvällstidningarna rapporterar om människor som gråter, har svimmat och är ursinniga efter att ha fått köa i flera timmar...