Equmenia

Equmenia S:t Peter är en nystartad förening som välkomnar barn, ungdomar

och unga vuxna. Vi vill vara en mötesplats och delar den vision som

Equmenia nationellt har, att barn och unga ska kunna växa i gemenskap med

varandra och med Jesus . Målet är att Equmenia S:t Peter på sikt ska ha sin

egen styrelse. Till dess innehar S:t Peters församlingsstyrelse den rollen.

Vi hoppas på att snart kunna annonsera Equmenia S:t Peters verksamhet här.

Kom gärna med förslag!