Gudstjänst

På söndagar samlas vi till veckans höjdpunkt: vår gemensamma Gudstjänst! Gudstjänsten är navet i vårt kristna liv och sammanfattar hela vår tro. I Gudstjänsten får lyssna till Jesus själv när vi läser ifrån Bibelns ord och framför allt får vi ta emot honom själv i brödet och vinet. Nattvarden är den måltid som ger oss liv och liv i överflöd. Genom den Helige Andes under blir nattvarden något mer än bara lite bröd och vin. Den ger oss kraft, glädje och förnyad tro.

Har du frågor, kontakta pastor Solveig Högberg, 070-660 16 29