Gudstjänst

På söndagar samlas vi till veckans höjdpunkt: vår gemensamma Gudstjänst! Gudstjänsten är navet i vårt kristna liv och sammanfattar hela vår tro. I Gudstjänsten får lyssna till Jesus själv när vi läser ifrån Bibelns ord och framför allt får vi ta emot honom själv i brödet och vinet. Nattvarden är den måltid som ger oss liv och liv i överflöd. Genom den Helige Andes under blir nattvarden något mer än bara lite bröd och vin. Den ger oss kraft, glädje och förnyad tro.