Nattvard

Nattvarden från A till Ö

Nattvarden är vid sidan av dopet det ena av vår kyrkas två sakrament. De synliga elementen i denna enkla måltid är bröd och vin, i vilka Kristus är verkligen närvarande sedan de helgats i samband med nattvardsbönen.

Enligt vår tro är nattvarden människans närmaste gemenskap med Kristus, som ger sig själv som livets bröd till var och en som tror på honom (Joh 6:35). Nattvarden är syndaförlåtelsens, försoningens och återlösningens måltid.

Målet för det kristna livet är att i Guds rike få delta i den stora festen i himlen tillsammans med Kristus. Nattvarden föregriper en ny världsordning där rättfärdighet bor (2 Petr 3:13). I kristen tradition har detta sakrament fått många namn, till exempel Herrens heliga måltid, eucharistin, brödsbrytelsen, mässan.

Jesus själv instiftade nattvarden. Kärnan i nattvardsbönen är instiftelseorden som bygger på de ord som Jesus uttalade till sina lärjungar på skärtorsdagen före sin korsfästelse och uppståndelse.

I nattvarden minns man Jesu korsdöd och uppståndelse, och blir delaktig av dess frukter. Nattvarden innebär också gemenskap (grek. koinonia) mellan Kristus, ”den kämpande kyrkan” (de nu levande kristna) och den ”triumferande kyrkan” (de heliga som redan nått målet). Församlingen, de heliga och Guds änglar lovprisar Gud tillsammans, särskilt i den lovsång som sjungs i slutet av den inledande bönen (”Helig, helig, helig”, lat. Sanctus).

Liksom Kristi inkarnation, d.v.s. Guds födelse till världen, tillhör också nattvarden trons mysterium. Kärnan i denna måltid är övernaturlig, och den kan inte förklaras med förnuftet. Ändå kan den mottas med tacksägelse. Det är skälet till att nattvarden också kallas för eukaristi, d.v.s. tacksägelsemåltid (grek. eucharistia).

På grund av nattvardens gudomliga karaktär uppmanar aposteln Paulus de kristna att göra skillnad mellan nattvarden och allt annat ätande och drickande, för att ingen skall ta emot brödet och vinet till sin dom (1 Kor 11:27–29). Istället ska denna måltid firas så att mötet med Jesus Kristus förvandlar – ”mig, dig, och världen”.

Söndagen och nattvarden hör samman. Varje söndag är den ”åttonde dagen”, början på det nya livet i Kristi uppståndelse. Därför firar vi i St Peters kyrka gudstjänst med nattvard i regel varje söndag. ”Så ofta ni gör äter detta bröd ….”, säger aposteln Paulus”, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer” (1 Kor 11:26).