BIDRAG FRÅN LÄNGMANSKA KULTURFONDEN

St Peters församling har från Längmanska kulturfonden beviljats ett bidrag på 20 000 kronor till omkostnader för programverksamhet i samband med återinvigningen av den unika Walcker-orgeln. Pengarna har använts till annonsering i Vasastan Direkt av psalmsångskvällen, orgelmaraton och orgelkonserter samt till kostnader för tryckning av programblad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.