Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Öppen kyrka

S:t Peters Kyrka Upplandsgatan 12, Stockholm

Dagträff

Öppen kyrka

S:t Peters Kyrka Upplandsgatan 12, Stockholm

Det Goda samtalet: Arrangemanget är ett samarbete mellan S:tPeters församling och Studieförbundet Bilda.Varje program inleds och avslutas med musik.Eftersits med fika och boksignering. Vårt dagliga bröd - i klimatkrisens tidBagare och författare Sébastien Boudet samtalar mednovisbagare och pastor David Wedegård om brödetsbetydelse i frågor om klimat, miljö, jordbruk och vardagslivet. Samtalet tar avstamp i bådas kärlek till bakande och Sébastiens nyutgivna bok Le Bröd.