1. Evenemang
  2. S:t Peters Kyrka
Idag

Höstkonsert

S:t Peters Kyrka Upplandsgatan 12, Stockholm

Sång: Ruth Segerberg, piano: Bengt Tribukait  Entré avgift 100 kr.  

Dagträffen

S:t Peters Kyrka Upplandsgatan 12, Stockholm

”Guldkorn ur arkivet” Linus Brengesjö delar upptäckter i S:t Peters arkiv.  

Gudstjänst

S:t Peters Kyrka Upplandsgatan 12, Stockholm

Den helige Mikaels dag: ”Änglarna” 1 Mos 28:10–17, Upp 12:7–12, Joh 1:47–51 Linus Brengesjö, Ruth Segerberg, Församlingskören. Obs! Information om orgel- och kyrkobyggnadsrestaurering efter gudstjänsten!    

Församlings möte

S:t Peters Kyrka Upplandsgatan 12, Stockholm

Gudstjänst

S:t Peters Kyrka Upplandsgatan 12, Stockholm

Femtonde söndagen e;er trefaldighet: ”Ett är nödvändigt”, 5 Mos 4:29–31, Fil 4:10–13, Luk 10:38–42 Linus Brengesjö, Johan Wallin Församlingsmöte efer gudstjänsten

Dagträffen

S:t Peters Kyrka Upplandsgatan 12, Stockholm

Kom tillsammans. Servering, gemenskap, samtal.  

Gudstjänst

S:t Peters Kyrka Upplandsgatan 12, Stockholm

Fjortonde söndagen e er trefaldighet: ”Enheten i Kristus”, Amos 9:11–15, 1 Kor 1:10–13, Joh 17:18–23 Anna Kettner, Ruth Segerberg, Simon Berggren

Gudstjänst

S:t Peters Kyrka Upplandsgatan 12, Stockholm

Trettonde söndagen e er trefaldighet: ”Medmänniskan”, Jer 38:7–13, Rom 12:16–21, Matt 7:12 Linus Brengesjö, Ruth Segerberg

Dagträffen

S:t Peters Kyrka Upplandsgatan 12, Stockholm

”Resor i när och fjärran” Annika Ahlefelt berättar