Årshögtid

Söndagen den 27:e Mars var en högtidsstund i S:t Peters församling. En härlig Gudstjänst med medverkan av vår pastor Jenny och pastorskandidat Viktor Berméus som gör sin praktik i församlingen. Vi fick också glädjen att i Gudstjänsten få välkomna och installera vår nya pastor med diakonal inriktning Anders Segersson som kommer att börjar jobba hos oss. Anders spelade även gitarr för oss och sjöng till toner av Tomas Boström. Installationsakten leddes av Anders Jonåker ifrån Equmeniakyrkan region Stockholm.

Klicka här om du vill se Gudstjänsten i sin helhet

Efteråt hade församlingen sitt årliga årsmöte där viktiga beslut togs i form av budget, ansvarsfrihet, ekonomi och personval inför kommande verksamhetsår.

Susanna Lindvall som tjänat församlingen i 14 år som ordförande lämnade över stafettpinnen till Solveig Högberg som valdes av en enhällig skara medlemmar.

Vi tackar Gud för vad Susanna gjort för församlingen under dessa 14 år som ordförande. Tack för ditt stora hjärta för församlingen och ditt engagemang. Vi önskar dig all Guds rika välsignelse i nya uppdrag och uppgifter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.