Grubbel & Brunch

Att grubbla är att tänka djupt och är oftast något man bara hamnar i, exempelvis i vardagen på tunnelbanan på väg hem från jobbet. Men att grubbla på saker ensam utan att finna någon lösning kan vara frustrerande. Grubbel & Brunch, en nystartad verksamhet i S:t Peters kyrka där vi ses och samtalar utifrån ett tema. Vi börjar lördagen den 13:e oktober kl 10 och äter en [br(eakfast) + (l)unch] = brunch tillsammans. Temat är ”Evolution och tro?”.
Kontaktperson: Daniel Ardabili-Farshi, 070-977 56 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.